เกี่ยวกับ พีอาร์-สมาร์ทโฮม

การดำเนินงานธุรกิจช่างสายอาชีพ ที่ทำงานช่างมามากกว่า 20 ปี สะสมประสบการณ์สายอาชีพ จนมีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานติดตั้งระบบต่างๆ ที่มีมาตรฐานและได้รับความไว้วางใจ และชื่นชมในงานที่ติดตั้งจากลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑลมากมาย

แนวคิดในการทำงานของเราคือ ลูกค้าต้องได้รับสิ่งที่ดี ราคาเป็นธรรม และงานมีคุณภาพ ไม่ทิ้งงาน ดูแลกันยาวๆ

 

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเรา